Dr. Yassine Jamali: kritéria posuzování

Úvodní strana / O sloughi / Dr. Yassine Jamali: kritéria posuzování

Tento článek pana Dr. Yassine Jamaliho, veterináře v Maroku a majitele sloughi, byl přeložen do angličtiny paní Suze Bamford a zveřejněn na jejich stránkách www.sloughi-europe.net. Do češtiny jej přeložila Lucie Janovská za velké pomoci jejího přítele Pavla Langhamera. Já jsem si dovolila lehkou stylistickou úpravu a doplnění článku ilustračními fotografiemi, aby se Vám text lépe četl.

 

Lu a Pájo moc děkuju za čas a ochotu pracovat, prvenství zveřejnění na českém patří Vám!! Článek byl reprodukován se svolení pana doktora Jamaliho, Suze Bamford a překladatelů!!!

 

 

 Sloughi: hodnotící kritéria 

Standard plemene je detailní popis jeho morfologie, tj. jeho formy a struktury. Má dvojí účel: slouží k hodnocení podobnosti jednotlivce s ideálním modelem a k odstupňování soupeřících psů, např. na výstavách. Kromě estetického ohodnocení se standard rovněž pokouší udržovat znaky, na jejichž základě bylo plemeno popsáno. Ve standardu plemene sloughi si některé znaky (např. osrstění, kůže, krk, ocas)  zasluhují  více pozornosti, jelikož jsou u plemene základem pro nadání k lovu.

 

Sloughi je domestikovaný predátor. Během tisíce či více let, generaci za generací, se sloughi proměnovala, přizpůsobovala se prostředí, kde se pohybovala ( step či poušť) a své kořisti – zajícům, gazelám, šakalům. Její technika je jednoduchá a účinná – loví „na viděnou“. Sloughi uvidí svou kořist, pronásleduje ji, chytí ji a zabije ji. Cíl výběru při chovu byl výhradně zaměřen na tuto schopnost. Stejný terén a stejné zaměření vyprodukovalo jiného archetypálního predátora – geparda, který je často popisován jako chrt v kůži kočkovité šelmy.

 

Kůže sloughi je mimořádně suchá, pokrytá srstí, která je tak krátká, jak je to jen možné, a odhaluje kosterní i svalovou strukturu s takovou přesností, jež nedovoluje žádný defekt. Jemnost kůže a krátká srst podporují tvar, který je lehký a aerodynamický a zároveň eliminuje horko. Velmi čistokrevní jedinci jsou na přední části hrudi téměř úplně bezsrstí.

 

Kostra je štíhlá ale statná s obzvláště dlouhými radii kostí, které umožňují napětí/uvolnění díky pružnosti páteře. Dvě pozice demonstrují rozsah pohybu sloughi při chůzi/běhu:

 

  • Sloughi „sbalená“ do sebe s ohnutou páteří a zadníma nohama pod tělem, aby mohly ze skoku vytěžit co nejvíce.

agi

 

  • Sloughi letící vpřed, plně „rozvinutá“ nad zemí. Obě tyto pozice jsou rovněž typické pro běh geparda.

 

 farah

 

Krk musí být dlouhý a ohebný a to z mnoha důvodů. Aby mohla sloughi spatřit svou kořist v trávě čí v postojiv křovinách, její krk-periskop je velmi důležitý. Nicméně to někdy nestačí a můžeme sloughi také spatřit jak se postaví na zadní nohy, ve snaze zahlédnout unikající kořist.

 

Kyvadlový pohyb hlavy a krku je během stíhání rovněž velmi důležitý. A konečně, pro chycení své kořisti při stíhání čí sražení jí na zem, je význam dlouhého a pružného krku více než zřejmý. Délka mordy může rovněž přispět k chycení prchající kořisti, ale především slouží k ochlazování a zvlhčování vzduchu proudícího skrz dutiny.

 

 

Ocas: během stíhání je samozřejmě velmi důležitá rychlost a vytrvalost, ale nutnost manévrování při pronásledování kořisti, která se pokouší o různé finty a úskoky, je neméně významná. Sloughi potřebuje změnit směr běhu ve zlomku sekundy, pokud možno bez ztráty rychlosti, a jakákoli změna směru vyžaduje protiváhu, aby udržela rovnováhu. Stejně jako u geparda – jejího kočkovitého „alter-ega“ – i u sloughi hraje ocas roli končetiny pro balancování. Na zpomalených záběrech filmu můžeme vidět charakteristický pohyb ocasu - „větrný mlýn“. Proto mohou majitelé sloughi, kterým byl z důvodu nehody amputován ocas, vidět, jak moc jsou jejich psi při běhu handicapováni. V Maroku používají lovci systematický test – protáhnou ocas mezi stehny a potom ho otočí okolo vnější strany nohy směrem ke špičce kyčelní kosti. Konec ocasu by měl dosáhnout nejméně ke špičce kyčelní kosti nohy, okolo které je obtáčen. Ocas ovšem může zasahovat až ke špičce protější kyčelní kosti. Nicméně délka není vše. Rovnovážná končetina je účinnější pokud má zátěž/těžiště na svém konci: konec ocasu se musí ohýbat ve směru zpět a tvořit jakýsi kroužek, kteří maročtí lovci nazývají „sfenja“. Podobně i lovecká hůl má na konci hrbol, který dává holi větší sílu a přesnost. Legenda popisuje tuto vlastnost, která není dostatečně zakotvená ve standardu - říká se, že lovci zkoušeli vytrvalost tohoto kroužku tím, že ho vsunuli do dutiny ve flétně. Čekali čtyřicet let, a jakmile ho vytáhli z dutiny, okamžitě se stočil do své původní podoby. Toto se stalo modelem přísloví, kdy není možné něčí povahu nijak změnit.

 plážový coursing 07

 

Sloughi rozhodně nechybí pestré povahové vlastnosti. Slovo „nezávislý“ se velmi často používá jako nechtěné klišé. Ale přece, sloughi je spíše rezervovaná než nezávislá. Miluje svého pána, ale to samo o sobě není důvod proto poslouchat směšné povely, které nemají vůbec nic společného s lovem („k noze“, „sedni“, „dej pac“). Na druhou stranu sebemenší „tssst“ nebo „hej hej“ – onomatopoické zvuky, které mohou být přeložené jako „tam, tam“ – poukazující na zvíře, které je třeba lovit, postaví sloughi hned do startovacích boxů. Jinými slovy, sloughi není neposlušná, spíš jen vybíravá.

 

 u baltu

 

Mimoto, mezi sloughi existuje mnoho různých temperamentů. Sloughi byla vyšlechtěna pouze za účelem jejího nadání pro lov, což umožnilo vývoj různých osobností. Můžeme sloughi považovat za hlídače, domácí psy, ohaře, dominantní vůdce smečky… a mnoho melancholiků, kteří se zdají být nespokojeni se svým psím stavem. Ve skutečnosti mají všechny sloughi vrozenou touhu po komfortu a pohodlí, ačkoli se s nimi můžeme často setkat v prostředí, které tomu ne zcela odpovídá.

 

Tento specializovaný lovec se svojí všestrannou povahou je rozšířený po celé arabsko-muslimské oblasti. Jeho kolébka zůstává v Maroku, ale byl vyfocen při lovu v 60. letech až v dalekém Afghánistánu spolu se svým bratrancem – tazim. Vzájemný vztah mezi sloughi (arabským chrtem), tazi (afghánským chrtem) a saluki (perským chrtem) může být viděn na úrovni lingvistických termínů – pojem „sloughi“ je jen transformace arabského slova „saluki“ do marockého dialektu. „Tazi“ znamená "Arab" v perštině, která se používá v části Afghánistánu.

 v poli 4/2007

Nyní se distribuční základna sloughi výrazně zmenšila. Sloughi se stala nepotřebnou z důvodu rostoucí vzácnosti lovné zvěře, byla oslabena anarchistickým křížením, stala se nepřímou obětí sucha a zemědělského exodu, byla na pokraji vymizení, a to vše díky člověku: francouzský zákon z r. 1844, který zakazoval lov pomocí chrtů, byl rozšířen do kolonií a protektorátů v severní Africe. Dodržování tohoto zákona i po vytvoření nezávislých zemí uvrhlo sloughi do pozice nežádoucí havěti a škůdce, která může být odstraněna lesníky. Výsledek poklesu počtu sloughi vedl v Maroku k importu španělských chrtů (galgo). Což způsobilo další rozmělnění plemene sloughi prostřednictvím křížení.

 

Druhou šanci sloughi dostaly jako společníci či mazlíčci v Evropě, přestože zde podstupovala sloughi nebezpečí, že se stane muzejním kouskem, estetickým objektem honícím se za trofejemi na výstavách jako mnoho dalších loveckých / hlídacích / tažných plemen, která byla odříznuta od svých přirozených schopností, které je v minulosti utvářely. Osvícení amatéři je nechávali soutěžit v coursinzích za návnadou, ale nic ve skutečnosti nedokáže nahradit lov za normálních okolností za pravou kořistí. Tato aktivita by měla  být rozšířena v Evropě i v Maghrebu, jako testovací zařízení pro sloughi, s pravidly, která se vyhnou loveckému zneužívání.

 

Rostoucí vzácnost sloughi v Maroku, následný chov ve skupině (inbreeding), křížení se španělskými galgy poukazuje na nejistou budoucnost v této kolébce plemene. Šlechtění v Evropě, které používalo morfologická kritéria založená více na vzhledu než na funkcionalitě spolu s vyváženou a velmi hojnou stravou vede k vzrůstu postavy, ale také k příliš těžké kosterní a svalnaté struktuře, někdy tlusté kůži, ocas bývá často krátký, bez kroužku na konci. Tento trend však vzdaluje sloughi od jejího pravého účelu – honitby, založené na vytrvalosti a rychlosti. Exteriér plemene by měl hodnocen nejen dle kritérií jako je správné nesení ucha, silueta, tvar hlavy atd., ale také dle měřítek, která jsou považována ve výstavných kruzích za podružná, nicméně byla stěžejní pro marocké lovce - kůže, srst, krk, ocas především. Také musí zmizet “diktát metru”, jelikož automaticky vyřazuje jedince, kteří by se mohli jevit, jako “příliš malí” nebo “příliš velcí”, ačkoli by  mohli být vynikající lovci, skvěle přijatými v zemi původu. Samec měřící “jen” 66cm může být vynikající plemenný pes, stejně jako “obr” 75cm a výše, pokud jsou ve všech ostatních ohledech harmonicky ladění, s dobrými proporcemi a v souladu s empirickými kritérii, která prosazovali lovci, využívajíce jejich služeb.

 

Co se týče chovu ve skupině (inbreedingu),  ten musí být výjimkou, i když by to znamenalo nakrýt fenu psem, který nemá mnoho „vítězství“, ale je geneticky vzdálený. A výměna plemenných psů a krytí mezi jednotlivými oblastmi Maghrebu stejně jako mezi Maghrebem a Evropou musí být podporováno.

 

 

 

 

 

Aktuality

30.12.2008 Aktualizace fotogalerií

Konečně jsem zaktualizovala fotogalerie několika našich odchovanců - Amira, Almase a Aydina -  a také naší zasloužilé mamině Agince jsme přidali jednu portrétovou fotografii !!!

27.12.2008 Vánoční pozdravy a dárky

Děkujeme všem za přáníčka a krásné vánoční pohlednice!

6.12.2008 Tři fotografie AYDINA

"Tlusťoušek Dyno" se strašně moc změnil :-)

27.11.2008 Povaha sloughi ?!

Dostali jsme moc krásné zprávy a fotky o tom, jak Amir dělá radost dětem v dětském domově. Strašně nás to těší. Fotografie jsme přidali do článku "Povaha sloughi" !

25.11.2008

Pár fotografií mladičké zrzunky :-)))

Máme spoustu krásných fotografií z návštěvy našich kamarádů :-))))

Diskuze

Eva+azáčci - Blahopřání (8.11.2008 10:04)

Ahojky Markét, včera jsem se ti nedovolala...přeju Ti všechno nejlepší ke kulatinám, hodně zdravíčka ...

Edita - Gesto (27.10.2008 13:19)

Prý laciné gesto! Já mít doma Evropského vítěze, tak ho s pohárem fotím celý týden :-)) Moooc gratul ...

Al Hakeem - Další poděkování (19.10.2008 20:15)

My od Hakyho - Laila Tiaba se chceme taky připojit...děkovali jsme mnohokrát soukromě po mailech, al ...